Rol van mannen

Mannelijkheid wordt traditioneel gekoppeld aan eigenschappen als fysieke kracht, overheersing, agressie en geweld. Maar man-zijn hoeft zich niet te beperken tot deze stereotypen.

Mannen zijn onderling zo verschillend dat er enorm veel mogelijkheden bestaan om man te zijn.  In plaats van eerst zijn mannelijkheid te moeten bewijzen, is het belangrijker om een menselijke waardigheid te omarmen waarbij seksistisch, homo-, lesbo- en transfoob gedrag veroordeeld wordt.

Aan de hand van de volgende aanbevelingen kunnen mannen ervoor zorgen dat het geweld niet aan hen voorbijgaat:

 1. Weet wat het is

  Het in het openbaar lastigvallen van vrouwen of LGBT is onaangenaam én ongewenst gedrag, dat hen als persoon beschadigt en vernedert. Dit is geen privéaangelegenheid, maar een zaak van ons allen.

 2. Wees een bondgenoot

  Kijk niet weg. Speel een belangrijke rol door het ongewenst gedrag aan te pakken en te stoppen.

 3. Geef zelf het goede voorbeeld

  Het begint bij jou. Stel je taalgebruik, houding en gedrag in vraag en ga na hoe deze onrespectvol of schadelijk kunnen zijn voor vrouwen en LGBT.

 4. Wees een rolmodel

  Praat  met familie, vrienden, collega’s jongeren, … over hoe  anderen met respect te behandelen.

 5. Spreek taalgebruik en gedrag tegen

  Spreek de persoon aan in geval van kwetsende grappen, opmerkingen en gedrag. Neem  er niet aan deel, maar wijs de persoon op het ongepast karakter ervan.

 6. Reageer op gepaste wijze

  Schat het gevaar in en probeer de situatie op een veilige manier te ontmijnen. Indien nodig, vraag om hulp. Ga na of het slachtoffer je steun nodig heeft.  Ga pas weg als het slachtoffer zich opnieuw veilig voelt.