Wat kun je doen als je getuige bent van geweld?

  1. Ga naar het slachtoffer toe. Doe alsof je haar of hem kent, en knoop een willekeurig gesprek aan.
  2. Hou oogcontact met het slachtoffer en doe alsof je de agressor niet ziet.
  3. Blijf bij het slachtoffer tot de agressor het afdruipt. Ga desnoods met het slachtoffer naar een veilige plek.
  4. Ga pas weg als het slachtoffer bekomen is van het voorval en zich weer veilig genoeg voelt om alleen verder te kunnen.
  5. Laat het geweld niet passeren, maar meld het bij de bevoegde instanties.