Verbaal en fysiek geweld o.w.v. seksistische motieven

Wat te doen als slachtoffer?

BEL DE POLITIE (101 OF UW LOKAAL COMMISSARIAAT)

  • Onthoud zo veel mogelijk details (tijdstip, plaats,…).
  • Verzamel de telefoonnummers en namen van de getuigen.
  • Ga zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde politiekantoor of naar het politiekantoor van je keuze. Vraag indien mogelijk aan een vertrouwenspersoon om je te vergezellen. Als je slachtoffer bent geweest, is de politie doorgaans de eerste dienst waarmee je contact moet opnemen, zelfs als je de identiteit van de dader niet kent. Je hebt er alle belang bij om zo snel mogelijk na de feiten klacht neer te leggen in het dichtstbijzijnde politiekantoor of in het politiekantoor van je keuze, zodat de politie precieze informatie krijgt over onder andere het tijdstip, de plaats en de beschrijving van de verdachte, en over eventuele schade die je geleden hebt.
  • Als je niet onmiddellijk klacht durft neer te leggen, kan je dat later ook schriftelijk doen door de klacht op te sturen naar de politie. Deze schriftelijke klacht moet een nauwkeurige beschrijving bevatten van de feiten met vermelding van de plaats van het gebeuren, de datum en het uur, de context, de aanwezigheid van getuigen en, indien mogelijk, de identiteit van de vermoedelijke dader(s).
  • Werd je het slachtoffer van fysiek geweld, raadpleeg een dokter (huisarts, spoedarts) om je verwondingen officieel te laten vaststellen en om een doktersattest te verkrijgen. Als je het slachtoffer werd van seksueel geweld zal je dokter je ook informeren over spoedbehandelingen (PEP) om HIV-besmetting te voorkomen.
  • Werd je het slachtoffer van seksueel geweld, wacht dan met te douchen of je om te kleden anders riskeer je dat er bewijsmateriaal verloren gaat.

Slachtoffers kunnen voor psychologische, sociale en praktische hulp terecht bij de diensten politionele slachtofferbejegening

Wil je het geweld melden als vorm van discriminatie? Contacteer dan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Adres: Ernest Blerotstraat 1, 1070 BRUSSEL
Tel. 0800/12 800

Website http://igvm-iefh.belgium.be/nl
Meldingsformulier IGVM

Voor psychologische ondersteuning kan je terecht bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

Brussel centrum: 02 227 02 00
Anderlecht: 02 521 29 22
Etterbeek: 02 629 23 45
Noordwijk: 02 502 66 00
Molenbeek: 02 414 24 23
Livechat met hulpverleners: http://www.cawbrussel.be/mail-naar-een-hulpverlener

Voor al je vragen en problemen m.b.t. geweld kan je gratis bellen naar:

Tele-onthaal (24/24 en 7/7)

Tel: 106

Hulplijn 1712

Tel: 1712
https://1712.be/bel-of-mail-1712
https://1712.be/