Verbaal geweld omwille van homo-, lesbo- en transfobe motieven

In een democratische samenleving krijgt iedereen dezelfde rechten en dezelfde mogelijkheden om deze rechten te laten eerbiedigen. Slachtoffers willen geen klacht indienen omdat ze bang zijn of denken dat dit niets zou uithalen. Maar niets is minder waar: hoe meer klachten er geregistreerd worden, hoe efficiënter de politie en andere instanties deze geweldvormen kunnen aanpakken.

Herhaaldelijke beledigingen of verbale intimatie zijn strafbaar bij wet*.  Ook het mondeling aanzetten tot discriminatie, haat of geweld is strafrechtelijk vervolgbaar. Wel moeten deze daden in het openbaar gebeuren d.w.z. in aanwezigheid van of gericht aan twee of meer personen.

Het is daarom belangrijk om getuigen of bewijzen te verzamelen die jouw verhaal kunnen bevestigen.

Meer informatie kan u terugvinden via deze link:

http://unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/discriminatie-van-holebis

*Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Antidiscriminatiewet)