Verbaal geweld omwille van seksistische motieven

In een democratische samenleving krijgt iedereen dezelfde rechten en dezelfde mogelijkheden om deze rechten te laten eerbiedigen. Slachtoffers willen geen klacht indienen omdat ze bang zijn of denken dat dit niets zou uithalen. Maar niets is minder waar: hoe meer klachten er geregistreerd worden, hoe efficiënter de politie en andere instanties deze geweldvormen kunnen aanpakken.

Ook verbaal seksistisch geweld is strafbaar bij wet. De seksismewet* omschrijft elke uitspraak of handeling in de openbare ruimte die duidelijk bedoeld is om iemand te vernederen omwille van het geslacht als een strafbaar feit.

Als er klacht wordt ingediend, is dus de kans groter dat de dader gearresteerd én gestraft wordt.

Meer informatie kan u terugvinden via deze link:

http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/seksisme_tegengaan_een_uitdaging_voor_de_gelijkheid_van_vrouwen_en_mannen

*Wet van 3 augustus 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte